பத்திரமாக தரையிரங்கியது மாஸ்கோட் லேண்டர் | MASCOT Lands Safely on Ryugu

பத்திரமாக தரையிரங்கியது “மாஸ்கோட்” லேண்டர்.  ஜப்பானிய விண்கலமான ஹயபுஸா 2 ஆனது . பூமியின் அருகில் இருக்கும் “ருயுகு” என்ற ஆஸ்டிராய்டை நோக்கி அதிலிருந்து மண்மாதிரிகளை எடுத்துவர சென்றது. அந்த விண்கலத்தில் 2 ரோவர்களும் 1 லேண்டரும் கூட இருந்தது. அதன் இரண்டு ரோவர்களை  ஒரு வார்த்திற்கு முன்பு வெற்றிகரமாக “ருயுகு” ஆஸ்டிராய்டில் தரையிறக்கியது. அந்த விண்கலம். இப்போது, ஜென்மனியின் ஒரு லேண்டரான ” மாஸ்கோட்” லேண்டரையும் . வெற்றிகரமாக தரையிறக்கியுள்ளது ,51 மீட்டர் தொலைவில் இருந்து இந்த லேண்டர் அந்த ஆஸ்டிராய்டின் மீது […]

Read more

Little Rover Sent Their First Image | Hayabusa 2 Mission Update

ஹயபுஸா 2 விண்கலத்திலிருந்து வெளி விடப்பட்ட மினர்வா 2 என்ற ரொவர். பத்திரமாக தரையிரங்கியதோடு மட்டுமில்லாமல். அது தனது முதல் படத்தினையும் . அதன் முக்கிய விண்கலனான ஹயபுஸா 2க்கு அனுப்பியுள்ளது. அந்த படங்களை ஹயபுஸா 2 ஆனது ஜப்பானில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கும் அனுப்பியிருக்கிறது. அந்த படங்களை இப்போது நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம். இதில் ஹயபுஸா 2 ன். சோலார் பேனல்கள் மற்றும் அதன் வடிவம் . தெரிவதையும் காணலாம், இந்த படமும் மினர்வா 2 ரோவரில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. கொஞ்சம் Blurr […]

Read more

Hayabusa 2 Drops its Little Robots in Ryugu | தரையிரங்கியது ஹயபுஸாவின் சிறிய இயந்திரங்கள்

ஹயபுஸா 2 எனும் விண்கலமானது ஜப்பானிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு விண்கலம். இது முதன்மை ஆஸ்டிராய்டு பெல்ட் பகுதியில் உள்ள “ருயுடு” எனும் ஒரு முக்கோன முட்டை வடிவ ஆஸ்டிராய்டினை ஆராய்ச்சி செய்ய அனுப்பப்பட்டது. இந்த  விண்கலமானது 2014 டிசம்பர் மாதம் அனுப்பப்பட்டது.  கடந்த ஜூன் 2018 முதல் இந்த ஹயபுஸா விண்கலமானது அதன் இலக்கான ” ருயுடு ” ஆஸ்டிராய்டினை வட்டமடித்து வருகிறது. அதிலிருந்து அதிகமான விஷயங்களை சேகரித்தும் வருகிறது ஆனால் இந்த ஹயபுஸா 2 வின் பனியானது “Asteroid […]

Read more

Hayabusa 2 Will Land on Asteroid Ryudu and Return | ஹயபுஸா 2 விண்கலம்விவரம்

ஹயபுஸா 2 விண்கலமானது , 2014 ல் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. எதை நோக்கி என்றால்? ருயுகு எனும் ஒரு ஆஸ்டிராய்டை நோக்கி. இந்த ருயுகு ஆஸ்டிராய்டு . முக்கிய ஆஸ்டிராய்டு பட்டையில் உள்ளது. இது பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள பொருட்களின் பட்டியலில், அதுவும் கொஞ்சம் பெரிதாக உள்ள பொருட்களின் (ஆஸ்டிராடு) பட்டியலில் . உள்ளது. இந்த வகையாக பொருட்கள் அதாவது (Near Earth objects) பூமிக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன . எனவே ஜப்பான் விண்வெளி அமைப்பனது JAXA: Japan’s […]

Read more