வியாழன் கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள்

வியாழன் கிரகமானது நமது சூரிய குடும்பத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பழமையான ஒரு கிரகம். இந்த கிரகமானது நமது சூரியன் உருவான நேரத்தில் தோன்றியிருக்கலாம் என ஒரு சில அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். பொதுவான விடயம் கிரகத்தின்  பெயர் : வியாழன் (Jupiter) இடம்  : நமது சூரிய குடும்பத்தில் 5ஆவது கிரகம் தூரம் : 484 மில்லியன் மைல் (778 மில்லியன் கி.மி) சூரியனிடமிருந்து AU : 5.2 AU (Astronomical Units; 1 AU = 150 Million KM) இந்த […]

Read more

ஜுனோ! | செயற்கைகோள் | தமிழ் லேடஸ்ட் செய்திகள் | Space News Tamil

வனக்கம் மனிதர்களே! இது வானவியல் செய்திகள் தமிழ் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் ஒரு விடயம் தான். வியாழன் கிரகம் அல்லஅதனை ஆராய சென்றிருக்கும் “ஜுனோ என்ற ஒரு செயற்கை கோளை பற்றித்தான் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த செயற்கைகோளானது ‘நாசா’ 2011 ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி இந்திய நேரப்படி 9:55 மனிக்கு இரவு  அனுப்பப்பட்டது இந்த செயற்கைகோளானது முக்கியமாக வியாழன் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தினை ஆராய அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதன் முக்கிய பணிகளாவன வியாழன் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் மற்றும் அதன் தண்ணீர் பற்றிய முக்கிய விடயங்களை […]

Read more

Facts About Planet Mars | செவ்வாய் கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள் [Tamil]

நமது சூரிய குடும்பத்தில் 4 வதாக இருக்கும் கிரகம் இது தான் (செவ்வாய்) சிகப்பு கிரகம் எனவும் வர்னிக்கப்படுகிறது சூரியனிடமிருந்து 228 மில்லியன் கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது (142 மில்லியன் மைல் தொலைவு என்றும் கூறலாம்) செவ்வாய் கிரகமானது நமது பூமியிலிருந்து உள்ள தொலைவானது 54.6 மில்லியன் கிமீ ஆகும் இது தன்னைத்தானே சுற்று சூரியனையும் சுற்றிவரும் இயல்புடையது. இந்த கிரகம் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொள்ள 24 மணிநேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. (பூமியைப்போலவே) சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 24 மணி 40 நிமிடங்களில் ஒரு சுழற்சியை […]

Read more

Facts About Planet Venus | வெள்ளி கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள்

வெள்ளி கிரகம்: இந்த கிரகம்தான் சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் இரண்டாவது கிரகம்.  இது பூமியின் அளவுக்கு (கிட்ட தட்ட) உள்ள கிரகம் அதாவது அதன் அளவானது புவி = 6371 கிமீ ஆரம் கொண்டது ; வெள்ளி கிரகம் = 6051 கிமீ ஆரம் கொண்ட ஒரு கிரகம் இது சூரியனிடமிருந்து 108 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு கிரகம் ஆகும் அதாவது 67 மில்லியன் மைல் அல்லது 0.73 AU (Astronautical Units) இந்த கிரகமானது ஒரு முறை தன்னை தானே […]

Read more
1 2