ஜுனோ! | செயற்கைகோள் | தமிழ் லேடஸ்ட் செய்திகள் | Space News Tamil

வனக்கம் மனிதர்களே! இது வானவியல் செய்திகள் தமிழ் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் ஒரு விடயம் தான். வியாழன் கிரகம் அல்லஅதனை ஆராய சென்றிருக்கும் “ஜுனோ என்ற ஒரு செயற்கை கோளை பற்றித்தான் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த செயற்கைகோளானது ‘நாசா’ 2011 ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி இந்திய நேரப்படி 9:55 மனிக்கு இரவு  அனுப்பப்பட்டது இந்த செயற்கைகோளானது முக்கியமாக வியாழன் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தினை ஆராய அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதன் முக்கிய பணிகளாவன வியாழன் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் மற்றும் அதன் தண்ணீர் பற்றிய முக்கிய விடயங்களை […]

Read more

Facts About Our Moon | நமது சந்திரன் பற்றிய சில செய்திகள் [Tamil]

Moon சந்திரன் தான் நம் புவியின் இயற்கையான துனைக்கோள் என அழைக்கப்படுகிறது இது 384,400 கிமி தொலைவில் உள்ள ஒரு துனைக்கோள் ஆகும் (239 ஆயிரம் மைல் தொலைவில் உள்ளது நிலாவின் ஒரே பகுதியை தான் நாம் இதுவரை பார்த்து வருகிறோம்.  நிலவின் பின் புறத்தினை நாம் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. [இதற்கு காரனம்: நிலவானது 27 நாட்களில் பூமியை சுற்றி வருகிறது இந்த வேகமும் நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொள்ளும் வேகமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு என்பதால் தான் நாம் நிலவின் மற்றொறு பக்கத்தினை […]

Read more

Facts About Planet Venus | வெள்ளி கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள்

வெள்ளி கிரகம்: இந்த கிரகம்தான் சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் இரண்டாவது கிரகம்.  இது பூமியின் அளவுக்கு (கிட்ட தட்ட) உள்ள கிரகம் அதாவது அதன் அளவானது புவி = 6371 கிமீ ஆரம் கொண்டது ; வெள்ளி கிரகம் = 6051 கிமீ ஆரம் கொண்ட ஒரு கிரகம் இது சூரியனிடமிருந்து 108 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு கிரகம் ஆகும் அதாவது 67 மில்லியன் மைல் அல்லது 0.73 AU (Astronautical Units) இந்த கிரகமானது ஒரு முறை தன்னை தானே […]

Read more

Facts About Planet Mercury | புதன் கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள் [தமிழ்]

நமது சூரிய குடும்பத்தில் இது தான் மிக சிறிய கிரகம் ஆனால் பூமியின் துனைக்கோளான சந்திரனை விட சற்று பெரிதாக இருக்கும். அதன் அளவு 2439.7 கிமி ஆரம் கொண்ட ஒரு கிரகம் ( சந்திரன் அளவு 1737.5 கிமி ஆரம் கொண்டது) இது சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ளது ; 58 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தொலைவு (0.39 AU) AU (Astronomical Units) = 150 Million Kilometer இது தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுற்றிக்கொள்ள (பூமியின் கணக்குக்படி) 59 நாட்கள் […]

Read more

[Interesting Facts about Earth] – நம்முடைய பூமியை பற்றிய 5 செய்திகள்

அறிமுகம்: நமது பூமி நாம் வாழும் இந்த பூமியானது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான படைப்பு. அதே நேரத்தில் மிகவும் நேர்த்திய்யான மற்றும் அழகான படைப்பு. இந்த கிரகத்தில் தான் மனிதர்களை வாழ மற்றும் மற்ற ஜீவ ராசிகளான உயிர் பிரானிகளையும், தாவரங்களையும், ஜின் இனத்தையும் வாழ்ந்து வருகிறது. இந்த கிரகமானது தன்னைதானே சுற்றிக்கொண்டு சூரியனை சுற்றி வருகிறது. என கேள்வி பட்டுள்ளோம், எவ்வளவு வேகத்தில் என தெரியுமா?107,218 கி.மி/மணி   [107,218 KMPH] பூமியை பற்றிய மேலும் செய்திகளை தெரிந்துகொள்ளஅடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது சூரிய […]

Read more