யுரேனஸ் கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள் | Space News Tamil about Uranus

இன்று நாம் யுரேனஸ் கிரகம் எனும் ஒரு பனிக் கிரகத்தினை பற்றிய ஒரு சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். கண்டுபிடித்தது இந்த கிரகமானது நமது சூரியகுடும்பத்தில் தான் உள்ளது என நாம் கண்டறிந்தது  மார்ச் மாதம் 13 ம் நாள் 1781ல் தான். கண்டுபிடித்தவரின் பெயர் வில்லியம் ஹெர்ஷெல் (William Herschel) பொதுவான கணக்குகள் 1. சூரியனை சுற்றும் வட்டபாதையின் அளவு (Orbit Size around the Sun) =2,870,658,186 KM (கிலோ மீட்டர்) 2. சுற்றுப்பாதையின் சராசரி திசைவேகம் (Mean Orbit […]

Read more

Facts About Saturn Planet | சனி கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள்

இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் கிரகமானது சனி கிரகம் (Saturn) என்ற ஒரு கிரகத்தினை பற்றிய ஒரு சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்வோம்… இந்த கிரகமானது ஒரு பெரிய வாயு கிரகம்  (Gas Giant) இதில் அதிகமாக இருக்கும் காற்று மூலக்கூறு : ஹீலியல் மற்றும் ஹைட்ரஜன் பொதுவானவை:    இந்த கிரகமானது அனைவருக்கும் தெரிந்தது போலவே. வியாழன் கிரகத்திற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு மிகப்பெரிய கிரகம். அது மட்டுமல்லாதுநமது சூரிய குடும்பத்தில் ஆறாவது (6) கிரகமாக உள்ளது. இது சூரியனிடமிருந்து 1.4 பில்லியன் கி.மீ […]

Read more

வியாழன் கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள்

வியாழன் கிரகமானது நமது சூரிய குடும்பத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பழமையான ஒரு கிரகம். இந்த கிரகமானது நமது சூரியன் உருவான நேரத்தில் தோன்றியிருக்கலாம் என ஒரு சில அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். பொதுவான விடயம் கிரகத்தின்  பெயர் : வியாழன் (Jupiter) இடம்  : நமது சூரிய குடும்பத்தில் 5ஆவது கிரகம் தூரம் : 484 மில்லியன் மைல் (778 மில்லியன் கி.மி) சூரியனிடமிருந்து AU : 5.2 AU (Astronomical Units; 1 AU = 150 Million KM) இந்த […]

Read more

ஜுனோ! | செயற்கைகோள் | தமிழ் லேடஸ்ட் செய்திகள் | Space News Tamil

வனக்கம் மனிதர்களே! இது வானவியல் செய்திகள் தமிழ் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் ஒரு விடயம் தான். வியாழன் கிரகம் அல்லஅதனை ஆராய சென்றிருக்கும் “ஜுனோ என்ற ஒரு செயற்கை கோளை பற்றித்தான் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த செயற்கைகோளானது ‘நாசா’ 2011 ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி இந்திய நேரப்படி 9:55 மனிக்கு இரவு  அனுப்பப்பட்டது இந்த செயற்கைகோளானது முக்கியமாக வியாழன் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தினை ஆராய அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதன் முக்கிய பணிகளாவன வியாழன் கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் மற்றும் அதன் தண்ணீர் பற்றிய முக்கிய விடயங்களை […]

Read more

Facts About Planet Mars | செவ்வாய் கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள் [Tamil]

நமது சூரிய குடும்பத்தில் 4 வதாக இருக்கும் கிரகம் இது தான் (செவ்வாய்) சிகப்பு கிரகம் எனவும் வர்னிக்கப்படுகிறது சூரியனிடமிருந்து 228 மில்லியன் கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது (142 மில்லியன் மைல் தொலைவு என்றும் கூறலாம்) செவ்வாய் கிரகமானது நமது பூமியிலிருந்து உள்ள தொலைவானது 54.6 மில்லியன் கிமீ ஆகும் இது தன்னைத்தானே சுற்று சூரியனையும் சுற்றிவரும் இயல்புடையது. இந்த கிரகம் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொள்ள 24 மணிநேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. (பூமியைப்போலவே) சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 24 மணி 40 நிமிடங்களில் ஒரு சுழற்சியை […]

Read more

Facts About Our Moon | நமது சந்திரன் பற்றிய சில செய்திகள் [Tamil]

Moon சந்திரன் தான் நம் புவியின் இயற்கையான துனைக்கோள் என அழைக்கப்படுகிறது இது 384,400 கிமி தொலைவில் உள்ள ஒரு துனைக்கோள் ஆகும் (239 ஆயிரம் மைல் தொலைவில் உள்ளது நிலாவின் ஒரே பகுதியை தான் நாம் இதுவரை பார்த்து வருகிறோம்.  நிலவின் பின் புறத்தினை நாம் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. [இதற்கு காரனம்: நிலவானது 27 நாட்களில் பூமியை சுற்றி வருகிறது இந்த வேகமும் நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொள்ளும் வேகமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு என்பதால் தான் நாம் நிலவின் மற்றொறு பக்கத்தினை […]

Read more

Facts About Planet Venus | வெள்ளி கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள்

வெள்ளி கிரகம்: இந்த கிரகம்தான் சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் இரண்டாவது கிரகம்.  இது பூமியின் அளவுக்கு (கிட்ட தட்ட) உள்ள கிரகம் அதாவது அதன் அளவானது புவி = 6371 கிமீ ஆரம் கொண்டது ; வெள்ளி கிரகம் = 6051 கிமீ ஆரம் கொண்ட ஒரு கிரகம் இது சூரியனிடமிருந்து 108 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு கிரகம் ஆகும் அதாவது 67 மில்லியன் மைல் அல்லது 0.73 AU (Astronautical Units) இந்த கிரகமானது ஒரு முறை தன்னை தானே […]

Read more

Facts About Planet Mercury | புதன் கிரகம் பற்றிய சில செய்திகள் [தமிழ்]

நமது சூரிய குடும்பத்தில் இது தான் மிக சிறிய கிரகம் ஆனால் பூமியின் துனைக்கோளான சந்திரனை விட சற்று பெரிதாக இருக்கும். அதன் அளவு 2439.7 கிமி ஆரம் கொண்ட ஒரு கிரகம் ( சந்திரன் அளவு 1737.5 கிமி ஆரம் கொண்டது) இது சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ளது ; 58 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தொலைவு (0.39 AU) AU (Astronomical Units) = 150 Million Kilometer இது தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுற்றிக்கொள்ள (பூமியின் கணக்குக்படி) 59 நாட்கள் […]

Read more
1 14 15 16 17