கீழே விழப்போகும் மற்றுமொறு சைனீஸ் விண்வெளி ஆய்வுக்கூடம் | Another Chinese space lab is going to fall back to Earth

இன்னொரு விண்வெளி ஆய்வுக்கூடமா என்று கேட்கிறீர்களா.? ஆம் ஏற்கனவே இந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் சைனாவின் ஒரு வின்வெளி ஆய்வுக்கூடம் ஒன்று கட்டுப்பாடு இழந்து பூமியில் மீது விழுந்தது. நல்ல வேளையாக அது கடலின் புறமாக விழுந்தது. அதுமட்டும் இல்லாமல். நமது வளிமண்டலத்தில் நுழைந்த பழைய Tiangong-1  என்று பெயரிடப்பட்ட ஸ்பேஸ் ஸ்டேசன் எரிந்து சாம்பலாகி ஒரு சில குப்பைகளை மட்டும் பூமியின் மீது தூவியது. அதுவும் கடலின் பக்கம். அதேபோல் இந்த முறையும் ஒரு சைனீஸ் விண்வெளி ஆய்வுக்கூடம் ஒன்று பூமியின் மீது விழும் அபாயத்தில் உள்ளது . ஆனால் இந்த முறை கவலை வேண்டாம். அதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம் என, சைனா வின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் கூறியுள்ளது. அதன்.

சைனாவின் Tiangong -2  விண்வெளி ஆய்வுக்கூடமானது வருகிற  2019 ஜூலை மாதம் வரை தனது பனிகளை செய்துகொண்டு விண்வெளியில் இருக்கும் அதன் பிறகு அதனை டி ஆர்பிட் செய்யப்படும்(Deorbit ) அதாவது பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து அகற்றப்படும்.

அந்த விண்கலத்தினை பூமியின் மீது மோத செய்வார்கள். இவ்வாறாக சைனாவின் விண்வெளி அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார். இதற்கான தகவல் களை நீங்கள் பின்வரும் Ref Link களில் காணலாம்.

Ref1: https://bgr.com/2018/09/27/chinese-space-station-fall-to-earth-2019/
Ref2: https://news.cgtn.com/news/3d3d514f3151444e7a457a6333566d54/share_p.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.