விக்ரம் லேண்டரின் உடைந்த பாகங்க ளை, சந்திரனில் உள்ள நிலப்பரப்பினை வைத்து நாசா அடையாளம் கண்டதாக படத்தினை வெளியிட்டுள்ளது.

மேலே உள்ள படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் மஞ்சள் நிறப் புள்ளிகள் விக்ரம் லேண்டர் இன் உடைந்த பகுதிகள் என்றும்,

நீல நிறமாக இருப்பவை சந்திரனில் உள்ள மணலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்றும், நாசா கூறியுள்ளது.

இதனை வித்தியாசப்படுத்தும் வகையில், ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட அதே இடத்தின் புகைப்படத்தையும், விக்ரம் விழுந்ததன் பிறகு எடுத்த புகைப்படத்தையும் ஒப்பிட்டு இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக நாசா கூறியுள்ளது.

To see gif please goto source link

Source nasa

Facebook Comments