உங்களிடம் நீலம் மற்றும் சிவப்பு கலர் உள்ள 3D கண்ணாடி இருந்தால் அணிந்து பாருங்கள்.

விண்கல்லின் மேற்பகுதியில் சிறு சிறு கல் துண்டுகளை கொண்டு குப்பை போட்டது போல் இருக்கும் இந்த விண்கல் பென்னு வை , நாசாவின் ஓசைரிஸ் ரெக்ஸ் விண்கலமானது சுமார் 80 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து அதில் உள்ள PolyCam கேமராவின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட படங்களை வைத்து ஒன்று திரட்டி உருவாக்கியதுதான் இந்த 3டி விண்கல்.

இப்படங்கள் அனைத்தும் டிசம்பர் 3ம் தேதி எடுக்கப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் மேலும் இந்த விண்கலமானது 2023-ம் ஆண்டு அந்த விண்கல்லின் ஒருசில கற்பாறைகளில் மனல்களையும் பூமிக்கு கொண்டு வர உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம்.

Source

Facebook Comments