அமெரிக்காவில் விண்கல் விழுவதை பாருங்கள் | Alabama meteor Spot August 17 2018

இந்த நிகழ்வு ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி 2018 அன்று , அமெரிக்காவில் உள்ள Alabama நகரத்தில் இது ஒரு பிரகாசமான நெருப்பு பந்து போன்ற காட்சியை விண்ணில் ஏற்படுத்தியது. இதனை விண்ணில் இருந்து நாசா படம் எடுப்பதற்கு முன் இந்த பகுதியில் உள்ள பாதுகாப்பு security காமிரா வில் இது தெளிவாக தெரியும் படி பதிவாகியுள்ளது . இந்த வின்களானது.

இதனை பற்றி விவரிக்கும் போது, இது சுமாராக 6 அடி அதாவது 2 மீட்டர் அளவுள்ள வின்கள்ளாக இருக்கலாம் என்றும் , இது மணிக்கு 87,000 கி.மி , என்ற வேகத்தில் மேதி இருக்கிறது. இதனால். நமது சந்திறன போன்று 20 மடங்கு பிரகாசமாக தெரிந்தது. என நாசா தரப்பிலிருந்து. கூறப்படுகிறது.

நாசா காமிராவில் பதிவான காட்சி, விண்ணிலிருந்து

பொது காமிராவில் பதிவான காட்சியை பாருங்கள்

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: