2014 ஆம் ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்பட்ட ரொசட்டா விண்கலம், வாஷிங் மெஷின் அளவிலான. ஒரு லேண்டரையும் சுமந்து சென்றது. இதன் பெயர்தான். ஃபீலே , இந்த லேண்டரை காமெட் “67 பி ” எனும் விண்கல்லின் மேலே தரையிறக்கும் போது. ஏற்பட்ட கோளாரின் காரனமாக இது. மிகவும் நிழலான பகுதியில் தரையிரங்கியது. இதனால் இந்த லேண்டரில் இருந்த சோலார் பேனல் களினால், அந்த லேண்டருக்கு தேவையான சூரிய சக்தியை பெற முடியவில்லை. இதனால். இந்த லேண்டர். பூமியின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் கையில் அகப்படாவண்ணம் இருந்தது. இதனால் . ரொசட்டோ எனும் விண்கலத்திற்கு அந்த தொலைந்த் லேண்டரை தேடும் பனியை வழங்கப்பட்டது.

கடைசியாக 2 வருடங்கள் கழித்து. இந்த ஃபீலே லேண்டர். அங்கு கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. அந்த நாள் வரலாற்றில் இன்றுதான். அதாவது  (02-09-2016)

Facebook Comments