நிலவின் புறப்பகுதியில் ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக சாங்கி 4 விண்கலமானது, இன்று நள்ளிரவு 2 மணி 22 நிமிடங்கள் அதாவது டிசம்பர் 8, 2018 (2.22am) சைனா நேரப்படி விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

லேண்டர் மற்றும் ரோவர் கொண்ட இந்த விண்கலமானது நிலவின் பின்பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்வதனால், பூமிக்கும் விண்கலத்தின் இடையே தொலைத் தொடர்பை உருவாக்குவதற்காக சைனா ஏற்கனவே Quequaue என்ற செயற்கைக்கோளை நிலவின் வட்டப்பாதையில் இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்திலேயே சைனா ஏவியுள்ளது.

. Changi 4 விண்கலத்தின் முக்கிய பணியாக நிலவின் மிகப்பெரிய விண்கல் பள்ளத்தாக்கு Von Karman Crater ஐயும், அந்த பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் தரத்தையும் இது ஆராய்ச்சி செய்யும் என சீனா அறிவித்துள்ளது.

சாங்கி 5 விண்கலத்தினை அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவ சைனா ஏற்கனவே திட்டமிட்டு உள்ளது அதுமட்டுமல்லாமல் சாங்கி 5 வின்களமானது, Osiris Rex , மற்றும் hayabusa போல , மாதிரியை எடுத்து வரும் sample return mission ஆக இருக்கும் என சீனா அறிவித்துள்ளது

Download Our App

More Posts to Read on:-Facebook Comments